Działalność nierejestrowana stanowi istotny segment rynku pracy, nad którym coraz więcej osób się zastanawia. Nic dziwnego – jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chciałby przetestować swoje siły w prowadzeniu własnego biznes! Jedna przed podjęciem decyzji o założeniu działalności nierejestrowanej warto najpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami na ten temat, a także przeanalizować wady i zalety.

Czym dokładnie jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, zwana również jako nieewidencjonowana, znana jest polskiemu porządkowi prawnemu od 2018 roku. Wówczas weszła w życie tzw. konstytucja biznesu, która nadała temu bytowi pojęcie (ustawa Prawo przedsiębiorców). W odróżnieniu od normalnej działalności gospodarczej, jej prowadzenie jest zupełnie oderwane od większości aspektów formalnych czy fiskalnych, które towarzyszą tradycyjnym metodom prowadzenia biznesu. Należy tutaj podkreślić, że nawet jeśli spełnia się wyżej wymienione warunki, to ze względu na niski poziom przychodów osoby prowadzącej, nadal nie jest uznawane za działalność gospodarczą. Oznacza to, że nie musi być wpisana w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Próg zarobków w działalności nierejestrowanej może być zróżnicowany w zależności od lokalnych przepisów prawnych oraz specyfiki danego kraju. Wszystko zależy od płacy minimalnej, gdyż stawka ta nie może przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia. Jednak czy warto założyć działalność rejestrowaną? Oto najważniejsze wady i zalety!

Działalność nierejestrowana – wady

Prowadzenie działalności nierejestrowanej, choć może wydawać się atrakcyjną opcją ze względu na brak formalności i obciążeń administracyjnych, niesie ze sobą wiele wad i potencjalnych zagrożeń. Oto kilka głównych wad związanych z prowadzeniem działalności nierejestrowanej:

 • Działalność nierejestrowana - wady i zaletybrak zabezpieczenia socjalnego – osoby prowadzące taką działalność nie są objęte systemem ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnych, co może stanowić poważne ryzyko w przypadku choroby, wypadku czy utraty dochodu,
 • ograniczony dostęp do finansowania – banki czy instytucje finansowe zazwyczaj wymagają od przedsiębiorców udokumentowania stabilności finansowej i legalności działalności, co może być trudne do spełnienia w przypadku działalności nierejestrowanej,
 • brak profesjonalizmu i zaufania klientów – niestety, wciąż firmy i klienci mogą być sceptyczni co do współpracy z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną,
  trudności w rozwoju i skalowaniu biznesu – działalność nierejestrowana może ograniczać możliwości rozwoju i skalowania biznesu ze względu na brak dostępu do odpowiednich narzędzi czy wsparcia, jakie oferuje formalna rejestracja firmy,
 • limit przychodu – działalność nierejestrowana posiada górny limit przychodu, który jeśli przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to w terminie 7 dni od tego dnia należy złożyć wniosek CEIDG-1.

Działalność nierejestrowana – zalety

Oczywiście prowadzenie działalności nierejestrowanej może mieć pewne zalety i korzyści, które przyciągają przedsiębiorców do tego rodzaju działalności. Do nich zalicza się przede wszystkim:

 • brak formalności i obciążeń administracyjnych – jedną z głównych zalet działalności nierejestrowanej jest brak konieczności spełniania formalności związanych z rejestracją firmy czy prowadzeniem księgowości,
 • szybki start oraz łatwa adaptacja – osoby prowadzące taką działalność mogą łatwo testować różne pomysły biznesowe i eksperymentować z nowymi produktami czy usługami bez konieczności długotrwałego procesu rejestracji firmy,
 • niska cena prowadzenia działalności – w porównaniu do prowadzenia zarejestrowanej firmy, prowadzenie działalności nierejestrowanej może być tańsze, ponieważ eliminuje wiele kosztów związanych z opłatami rejestracyjnymi, obsługą księgowości czy opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

O czym pamiętać prowadząc działalność nierejestrowaną?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej, choć może wydawać się mniej formalne niż działalność rejestrowana, również wiąże się z pewnymi kwestiami, o których warto pamiętać, aby uniknąć problemów i konsekwencji prawnych. Przede wszystkim konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Należy upewnić się, że wykonywane usługi lub sprzedawane produkty są zgodne z prawem i nie naruszają przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony konsumentów czy prawa pracy. Inną kwestią jest fakt, iż dochody uzyskane z działalności nierejestrowanej również mogą być objęte obowiązkiem opodatkowania. Konieczne jest zatem zapoznanie się z przepisami dotyczącymi opodatkowania dochodów, gdyż są one uwzględniane dopiero w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni. Oprócz tego:

 • warto pamiętać o zawieraniu umów z klientami czy partnerami biznesowymi w celu uregulowania warunków współpracy oraz uniknięcia ewentualnych sporów lub nieporozumień,
 • prowadzenie działalności nierejestrowanej może wiązać się z niestabilnymi dochodami i brakiem zabezpieczenia socjalnego, dlatego warto zadbać o budowanie rezerw finansowych na wypadek nieprzewidzianych wydatków czy okresów niższego przychodu,
 • choć działalność nierejestrowana może być mniej formalna, warto dbać o swoją reputację i rozpoznawalność na rynku poprzez skuteczne działania marketingowe czy budowanie relacji z klientami.

Prowadząc działalność rejestrowaną, możemy spotkać się również z zachwianiem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. W związku z tym zaleca się wyznaczanie konkretnych godzin pracy oraz dbanie o swoje zdrowie. Kwestia ta obejmuje głównie odpowiednio zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną czy efektywny sen, o który zadbają materace Białystok.

Działalność nierejestrowana może być atrakcyjną opcją ze względu na elastyczność czy brak formalności, ale niesie ze sobą wiele niepewności. Aby uniknąć konsekwencji prawnych, a także finansowych, ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi swoich obowiązków oraz uregulowali swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.